Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročilu



Zgodovina:

Sprememba datuma 23.02.2022 08:51:48
Sprememba iz "03.03.2022".
Sprememba ure 23.02.2022 08:51:48
Sprememba iz "10:00".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 23.02.2022 ob 08:51:48 in je

b927e7195e33cc8fe65728cd99febbbc5d8e22eb

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 23.02.2022 ob 08:51:48 je bila

d958f7dcddf7580578b41406f7ba0554073d5b7a


Ponudnik

GPI GRADBENO PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, D.O.O. NOVO MESTO

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 78.330,00 brez DDV