Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 17.03.2020 08:02:29
Sprememba iz "24.03.2020".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 01.04.2020 ob 09:00:16 in je

fa15ae377a45430331153fa571f40904b56e95f9

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 17.03.2020 ob 08:02:29 je bila

f111cf6b1d0d39fdf2a6361c2fd7270e3421edb9


Ponudnik

JURLES, INŽENIRING, STORITVE IN TRGOVINA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 124.986,07 z DDV

Ponudnik

ELAN INVENTA, DRUŽBA ZA PROIZVODNJO IN STORITVE, D.O.O.

Ponudnik

ELAN INVENTA, DRUŽBA ZA PROIZVODNJO IN STORITVE, D.O.O.

Ponudnik

ELAN INVENTA, DRUŽBA ZA PROIZVODNJO IN STORITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 124.399,79 z DDV