Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 24.06.2020 ob 10:00:19 in je

986de6b78ce494d47932eae1334208d481cefcaf

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 26.05.2020 ob 19:28:09 je bila

294b3d2734aab2708b137a07e2bdc8fbfef50d6a


Ponudnik

ZAM SERVIS, DRUŽBA ZA STORITVE IN TRGOVINO, D.O.O.O

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 7.900,00 brez DDV

Ponudnik

EES SISTEMI, DRUŽBA ZA ČIŠČENJE PROSTOROV, VZDRŽEVANJE TER UREJANJE ZUNANJIH POVRŠIN D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 445.200,00 brez DDV

Ponudnik

CLEANING DRUŽBA ZA STORITVE IN TRGOVINO D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 381.059,52 brez DDV

Ponudnik

CELOVITE STORITVE TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 8.564,68 brez DDV