Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 20.03.2023 ob 14:52:10 in je

f7cbcd0ba07fdd564cc74d71c385409542a522f2

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 20.03.2023 ob 14:52:10 je bila

38ffde13d8c5a0d91e578d30239a4b227f09ab20


Ponudnik

IBE, D.D., SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 212.000,00 brez DDV