Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 28.03.2022 ob 12:02:03 in je

c3c7d843e9c20d0268f6c8723e1aa305ce08136f

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 28.03.2022 ob 12:02:03 je bila

f7cfad7b96d46d1fa3a32eefcf32939da5377f55


Ni prispelih ponudb.