Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 02.07.2021 ob 09:00:11 in je

33187b5d5e5b4d55fbb4416bd0c799e49538b9c0

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 02.07.2021 ob 09:00:11 je bila

b93896c4c92c90622ed21c5274613fb74bcf822a


Ponudnik

RESTAVRATORSTVO KAVČIČ, RESTAVRIRANJE, REZBARSTVO IN POZLATA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 121.756,00 z DDV