Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 10.12.2021 ob 14:02:02 in je

e020b2e49267541548b74788b558395ed97ff195

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 10.12.2021 ob 14:02:02 je bila

81f8005d02f28408b1fcb9dac3c916720360e731


Ponudnik

JAZON PODJETJE ZA TURIZEM, PROIZVODNJO IN STORITEV D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 211.120,00 brez DDV