Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 22.05.2023 ob 14:54:47 in je

9253ac9f86fbffd79e0d3594273771c4c576c45b

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 22.05.2023 ob 14:54:47 je bila

1d4c7a65358362f334b814c08fbc7b54eb92e753


Ni prispelih ponudb.