Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 24.12.2018 ob 11:00:01 in je

d6f9891593391aadf604c7de16f58cf06be17d1a

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 10.12.2018 ob 14:06:09 je bila

3d5b2e58ce6fd93d53d657b97724f52ee4a72d7a


Ponudnik

ALPETOUR, POTOVALNA AGENCIJA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 39.337,50 brez DDV