Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 16.07.2019 ob 16:00:07 in je

03aa787a645a9c36268a8ada3f00fccbaa4ebf06

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 10.07.2019 ob 10:01:43 je bila

8ff05a87934678cb207620ad65a4fee6207006fb


Ponudnik

Moody's Analytics UK

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 75,33 z DDV