Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 12.10.2023 ob 15:03:53 in je

1c2430e8f76397b58b9f52201d999419e832f153

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 12.10.2023 ob 15:03:53 je bila

afee32346681749b247493515db17a9ec5bf4bc7


Ponudnik

ABAKUS PLUS INFORMACIJSKI INŽENIRING D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 107.740,00 brez DDV