Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 01.06.2020 ob 12:00:11 in je

682304fe8d493e2bdf106de3de099075b4884cf0

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 22.05.2020 ob 11:17:21 je bila

bd2f3b4363f47c5dccc1bc40436768dc6af71141