Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 09.04.2021 ob 10:29:11 in je

0882ac91f897316d561b72ae79d612ca24c259ba

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 09.04.2021 ob 10:29:10 je bila

d7cfda98c5b1bae01b0996ecfb38e4666ca90af8


Ponudnik

ADD TRGOVINA, INŽENIRING, VZDRŽEVANJE D.O.O., TBILISIJSKA 85, LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 52.318,00 brez DDV