Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 28.07.2021 21:23:01
Sprememba iz "30.07.2021".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 28.07.2021 ob 21:23:01 in je

1677ee8a8fe36ee2895b657b9a0e75ac52da0ffd

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 28.07.2021 ob 21:23:01 je bila

fede0b7503663ab9d204ff188b0b133e95f4dbaa


Ponudnik

Nanoscribe GmbH & Co. KG

Vsebina predračuna

Predračun: