Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 24.10.2023 09:29:22
Sprememba iz "30.10.2023".
Sprememba ure 24.10.2023 09:29:22
Sprememba iz "10:00".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 24.10.2023 ob 09:29:22 in je

0f63bf5c2eda12504343c1ee51dc31f33afe9bd8

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 24.10.2023 ob 09:29:22 je bila

5e71160ea0a09bfa58bd78cb86b22ea342350931


Ponudnik

ŠTRAF GRADNJE, SVETOVANJE, INŽENIRING D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 34.500,00 brez DDV

Ponudnik

LOKAINŽENIRING, PODJETJE ZA SVETOVALNI INŽENIRING D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 63.340,00 brez DDV