Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 08.09.2022 ob 13:09:16 in je

354e120c9f467f177f973af380a9ee1a69e61f34

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 08.09.2022 ob 13:09:16 je bila

4bdf2bc65da056d91caee038f88540dd019d7dff


Ponudnik

NERED TURIZEM, PREVOZI, RENT A CAR, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 196.800,00 brez DDV