Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 13.06.2019 ob 10:00:01 in je

765234bc760d3d8a5719cc92ebcb06ccddfbf729

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 15.05.2019 ob 15:46:58 je bila

a0ffe54ba1c5c61af6df104ef8f4c36e55379693


Ponudnik

ADD TRGOVINA, INŽENIRING, VZDRŽEVANJE D.O.O., TBILISIJSKA 85, LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 240.000,00 brez DDV