Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 10.07.2019 ob 10:00:07 in je

1dfa3e991c8bcd3f04e0b437e35e08d08406815e

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 20.06.2019 ob 08:37:03 je bila

3676a495a3b19e259c00f1842ecd8b05c8a360ac


Ponudnik

ROSENBAUER, PROIZVODNJA IN TRGOVINA ZA GASILSKO DEJAVNOST, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 90.147,45 brez DDV