Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 27.07.2022 ob 12:13:52 in je

0f6efebc55afebe3029c1ffedf65717d95936b19

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 27.07.2022 ob 12:13:52 je bila

f3c0603db007654d264084bcd500c208cd37b4a7


Ponudnik

Pal Robotics

Vsebina predračuna

Predračun: