Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 28.12.2020 ob 10:50:31 in je

dca8f746ebca9675ce61570d6a172301370e12a9

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 28.12.2020 ob 10:50:31 je bila

9326272240dc08da6ea160512e74fa958a716b56


Ponudnik

LKB Vertriebs Ges.m.b.H

Vsebina predračuna

Predračun:

Ponudnik

Canberra Packard Central Europe GmbH.

Vsebina predračuna

Predračun: