Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 25.03.2019 ob 10:00:02 in je

74d33481ab96fb2624e07f506011b3fc0d8dba5d

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 18.03.2019 ob 11:33:28 je bila

be25834336de39ef7250c59bd988079261e1d9f7


Ni prispelih ponudb.