Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročilu



Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 09.04.2021 ob 11:49:49 in je

8c0ae85f7b4d29a632196923f506bf900f256305

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 09.04.2021 ob 11:49:49 je bila

21e0096870094f369a6ba9e64bec10cbac9ecc1c


Ponudnik

ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE
  • Partner 1

  • Naziv: IRMA INŠTITUT ZA RAZISKAVO MATERIALOV IN APLIKACIJE D.O.O.
  • Naslov: ŠPRUHA 18, 1236 TRZIN
  • Davčna številka: 87584239
  • Tip: Partner
  • Partner 2

  • Naziv: Q TECHNA, INSTITUT ZA ZAGOTAVLJANJE IN KONTROLO KAKOVOSTI D.O.O.
  • Naslov: CVETKOVA ULICA 27, 1000 LJUBLJANA
  • Davčna številka: 63243849
  • Tip: Partner

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 883.676,50 brez DDV