Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 22.05.2023 ob 14:49:31 in je

4b80254b74953e0b1eff8a6ce8dc493533511d3d

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 22.05.2023 ob 14:49:31 je bila

cb83362ef1dfac6dd07d087c46a13ce952ee2d61


Ponudnik

ITR-LAB, ZASTOPSTVO IN PRODAJA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 153.495,96 brez DDV