Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 13.07.2021 ob 09:49:56 in je

b3807e2d49ea1b1ff0acd65e4450f1048955f0e1

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 13.07.2021 ob 09:49:56 je bila

220c6ccc3e1e0ffdda28b1563844af1b7552e26f


Ponudnik

ARHIDES, SODOBNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 64.977,67 brez DDV