Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 14.01.2021 ob 11:34:35 in je

b45086275c98a921fbc1af5838c5487bdda42777

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 14.01.2021 ob 11:34:34 je bila

26e3eabf556dea1fd268d86a1c3b4b7575a0fb52


Ni prispelih ponudb.