Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 22.04.2022 ob 09:56:57 in je

ac652d9d562e2496caff74043993020174eb39cf

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 22.04.2022 ob 09:56:57 je bila

9bd2345c839d6befafed9ef3f262f793942ca4fc


Ponudnik

RESA-INVEST INVESTICIJE IN GRADBENIŠTVO D.O.O.
  • Partner 1

  • Naziv: AROL STORITVENO PODJETJE D.O.O.
  • Naslov: MILČETOVA POT 20, 1260 LJUBLJANA - POLJE
  • Davčna številka: SI58464824
  • Tip: Partner

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 268.321,70 brez DDV

Ponudnik

LESNINA MG OPREMA PODJETJE ZA INŽENIRING, D.D., LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 214.284,96 brez DDV

Ponudnik

ADAPTACIJE - VZDRŽEVANJE, GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 325.993,33 brez DDV

Ponudnik

INKAING, GRADNJE, POSREDOVANJE, PRODAJA, D.O.O. - V STEČAJU

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 278.249,43 brez DDV