Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 31.08.2023 ob 10:28:14 in je

4f8407819a965d707d53f29418eaf2edac6d1f6f

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 31.08.2023 ob 10:28:14 je bila

36b945c12bdfbd0319cb7c8448246c15b235f5f5


Ni prispelih ponudb.