Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 11.04.2022 ob 10:15:14 in je

494c47f915be841854cad0dafd5064721216a190

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 11.04.2022 ob 10:15:14 je bila

7a8cdd801ac63aab447ae543c6f2c28bb8edc60e


Ponudnik

UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
  • Sklop 2- ponudbena cena: 219.485,87 brez DDV

Ponudnik

ADRIA LAB LABORATORIJSKA DIAGNOSTIKA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
  • Sklop 1- ponudbena cena: 198.271,50 brez DDV