Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 24.07.2023 09:04:01
Sprememba iz "28.07.2023".
Sprememba ure 24.07.2023 09:04:01
Sprememba iz "10:00".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 24.07.2023 ob 09:04:01 in je

6f80d3086ef3f5aa274cde28c0484036fbf01b05

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 24.07.2023 ob 09:04:01 je bila

0f942a45c85741a851c7482b421ec6cf887f5d0f


Ponudnik

MEDISTAR MEDICINSKO PODJETJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 51.772,00 brez DDV