Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 28.08.2019 ob 09:00:02 in je

7425963ae36c13bdc4caf2e4425d8552674ca109

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 29.07.2019 ob 13:21:24 je bila

a62be8aa914ce297b542cb626e9295a651bf55a6


Ni prispelih ponudb.