Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 20.10.2023 16:40:30
Sprememba iz "06.11.2023".
Sprememba ure 20.10.2023 16:40:30
Sprememba iz "09:00".
Sprememba ure 08.08.2023 09:03:39
Sprememba iz "10:00".
Sprememba datuma 08.08.2023 09:03:38
Sprememba iz "06.09.2023".
Sprememba datuma 31.07.2023 09:49:34
Sprememba iz "16.08.2023".
Sprememba ure 31.07.2023 09:49:34
Sprememba iz "10:00".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 20.10.2023 ob 16:40:30 in je

467ae45684f7a401f700193bd9250651f69e73de

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 20.10.2023 ob 16:40:30 je bila

ce83db89d547f747adac6d4d70aff10db4312080


Ponudnik

Korea Hydro & Nuclear Power Co.,LTD(KHNP)
 • Partner 1

 • Naziv: DAEWOO E&C
 • Naslov: 170, Eulji-ro, Jung-gu, Seoul, Korea
 • Davčna številka: 1048158180
 • Tip: Partner

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 163.996.853,80 brez DDV

Ponudnik

RIKO, INDUSTRIJSKI, GRADBENI INŽENIRING IN LEASING D.O.O.
 • Partner 1

 • Naziv: CGP, DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING, PROIZVODNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, D.D.
 • Naslov: LJUBLJANSKA CESTA 36, 8000 NOVO MESTO
 • Davčna številka: 28448111
 • Tip: Partner
 • Partner 2

 • Naziv: KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE IN GRADNJO CEST, D.O.O.
 • Naslov: INDUSTRIJSKA CESTA 2, 5000 NOVA GORICA
 • Davčna številka: 39716651
 • Tip: Partner
 • Partner 3

 • Naziv: KOSTAK, KOMUNALNO IN GRADBENO PODJETJE, D.D.
 • Naslov: LESKOVŠKA CESTA 2 A, 8270 KRŠKO
 • Davčna številka: 82719241
 • Tip: Partner

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 92.780.539,30 brez DDV