Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 29.07.2019 ob 10:00:03 in je

716bf37da2b74ef9a740bb45bacfe0b3c262d9be

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 01.07.2019 ob 10:21:37 je bila

3813e88986bf80b3aac04ee0d20cda91172a984f


Ponudnik

CERUS EUROPE B.V.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 4.302.500,00 brez DDV

Ponudnik

BERTOSSI CO. LTD.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 3.585.000,00 brez DDV