Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 28.04.2021 ob 11:37:52 in je

0a86737bae9e412aac737c882f456a33e21dfde5

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 28.04.2021 ob 11:37:52 je bila

5880ece1e27ace78a905da69a17bb959d0185541


Ponudnik

IRMA INŠTITUT ZA RAZISKAVO MATERIALOV IN APLIKACIJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 201.071,80 brez DDV