Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 21.04.2022 ob 14:42:31 in je

5f4e112f0ce302e29a01ff3333914e104e36b93a

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 21.04.2022 ob 14:42:31 je bila

292d3101b27b21166c021a0fe875a0e03da4d00e


Ponudnik

NIL PODATKOVNE KOMUNIKACIJE, D.O.O.
  • Partner 1

  • Naziv: KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA, D.O.O.
  • Naslov: TIVOLSKA CESTA 48, 1000 LJUBLJANA
  • Davčna številka: 42846811
  • Tip: Partner

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 85.612,00 brez DDV