Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 23.10.2023 ob 10:51:20 in je

a917cdb7e22ab4dd61cff81bc4bd10eaf68cc636

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 23.10.2023 ob 10:51:20 je bila

1f90e4c0feaf3c4c455b7aba6721eb05c7b662ab


Ponudnik

MEDICROSS PODJETJE ZA ZDRAVSTVENE STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Predračun: