Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 26.08.2020 ob 10:07:17 in je

eb1530143ff16d9a6d9c501d82b20d6ec244091b

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 26.08.2020 ob 10:07:17 je bila

07dc70ddc8cfad057822b667225027c2d21c3dd3


Ponudnik

Octapharma AG

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 0,00 brez DDV