Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 22.09.2020 ob 07:56:15 in je

939efe17d03cacb1b9569a2d16f83b00a06b5fd9

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 22.09.2020 ob 07:56:13 je bila

b4b78c6be8fcf1402169b9f21f6c2dc72efeb3d7


Ponudnik

ZAVAROVALNICA SAVA, ZAVAROVALNA DRUŽBA, D.D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 123.041,44 z DDV

Ponudnik

GENERALI ZAVAROVALNICA D.D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 25.264,79 z DDV