Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 07.06.2021 ob 07:24:30 in je

11f250622ea81a6bef3b06f8418817c73a59eb04

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 07.06.2021 ob 07:24:29 je bila

05679798599eaa7865957a188e026fe68de25407


Ponudnik

BELOGLAVC, DRUŽBA ZA ENERGETIKO, GRADBENIŠTVO IN INŽENIRING D.O.O.
  • Partner 1

  • Naziv: C & G ZASTOPANJE, SVETOVANJE IN INŽENIRING D.O.O.
  • Naslov: RIHARJEVA ULICA 38, 1000 LJUBLJANA
  • Davčna številka: 45537747
  • Tip: Partner

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 177.960,13 z DDV

Ponudnik

ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 170.795,54 z DDV

Ponudnik

GRAPRI GRADBENA OPERATIVA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 258.964,41 z DDV