Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 15.01.2019 ob 10:00:02 in je

0c128457284a35c994bd87c661be7a2083d0f171

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 07.01.2019 ob 13:22:21 je bila

b23d52cd9d1405012678d42ab783837be28c61a8


Ponudnik

PJP ZALOŽNIŠTVO, TRGOVINA, NAJEM, MEDICINA, ARHEOLOGIJA IN DRUGE STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 251.586,80 brez DDV