Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 28.11.2019 ob 08:00:04 in je

49c71cf7f503c7f8f99763e7db824833adffe178

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 13.11.2019 ob 11:56:14 je bila

66ba59bc8b7e32620e1403cce0d7d6f4655f1264


Ponudnik

RETAL, RAVNANJE Z NEVARNIMI ODPADKI, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
  • Sklop 1- ponudbena cena: 116.179,20 brez DDV

Ponudnik

SALOMON D.O.O., PODJETJE ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV, PROIZVODNJO, POSREDOVANJE IN STORITVE LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
  • Sklop 2- ponudbena cena: 2,00 brez DDV