Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 23.09.2022 13:14:31
Sprememba iz "04.10.2022".
Sprememba ure 23.09.2022 13:14:31
Sprememba iz "10:00".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 23.09.2022 ob 13:14:31 in je

f653a58288a70632f77f6384fc71db76044c6bd7

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 23.09.2022 ob 13:14:31 je bila

2ccdeb88556e58890707fabae941df75332e34a8


Ponudnik

GRAFIST, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 249.834,26 brez DDV

Ponudnik

CPK, D.D., DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE CEST, GRADBENIŠTVO IN DRUGE POSLOVNE STORITVE

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 273.573,27 brez DDV