Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 06.05.2020 ob 11:00:09 in je

ddfc03f49f1911d05d07b3e029665883aeb98b74

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 22.04.2020 ob 14:51:13 je bila

3b6e6f3fac14f8a2636e7159772b0ae37ba590c2


Ponudnik

AGENDA KOMUNIKACIJSKI IN INFORMACIJSKI INŽENIRING D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 104.236,80 z DDV