Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 16.10.2023 ob 08:53:51 in je

847bb0517070a4715b5dc740a6ced6a17a0585f5

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 16.10.2023 ob 08:53:51 je bila

5b6929b782b265cc44e6b642a59e11894d44dd01


Ni prispelih ponudb.