Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 01.09.2022 ob 09:54:30 in je

3357e270f63e5328e0350e24449e36e028bdf338

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 01.09.2022 ob 09:54:30 je bila

241aede404992ef45f69cb1a6552a747314a5186


Ponudnik

GRAFIST, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 296.778,09 brez DDV