Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 18.10.2018 ob 12:00:02 in je

1e52bacedf34c43af381f185a00a23887b899d42

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 09.10.2018 ob 09:36:42 je bila

7709dda0821dd2ff66d1c4944c5069129696e120


Ponudnik

EBSCO Information Services GmbH

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 67.406,22 z DDV