Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 08.05.2023 ob 14:32:27 in je

b9fb598adf45932b1c711f413d9fe8d64f61089b

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 08.05.2023 ob 14:32:27 je bila

5776ad9a545514771b6e59899298b037e011a209


Ponudnik

VT TURBO, RAZISKAVE, RAZVOJ IN STROKOVNO SVETOVANJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 163.770,00 brez DDV