Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 25.05.2021 ob 11:47:00 in je

b13fa0cdab6c0207e53659a5fa4246fe7af303c3

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 25.05.2021 ob 11:47:00 je bila

1121518f27e9807d5b63b0abfbff73a49bef87cc


Ponudnik

MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 13.312,69 brez DDV