Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 09.05.2023 ob 15:39:15 in je

8ba68fd3324eebd6e2208d947ce6a8e38dd6e45f

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 09.05.2023 ob 15:39:15 je bila

bfd70898234b91fe1ce7fba3876314fd59664698


Ponudnik

Menlo Systems GmbH

Vsebina predračuna

Predračun: