Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 21.03.2022 ob 10:18:58 in je

754c22d2bb87a6af3f1f64b0c4665f160ea214a4

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 21.03.2022 ob 10:18:58 je bila

2a3c5f619dcb9ffb0f10aca9c3a1f6d243915fdc


Ponudnik

EXPRUM PODJETJE ZA RAZVOJ IN PRODAJO KOMUNALNE OPREME D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 163.600,00 brez DDV