Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 31.07.2020 15:33:15
Sprememba iz "10.08.2020".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 31.07.2020 ob 15:33:16 in je

a81cd4a087d5315886097b3b612f047b9c297db3

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 31.07.2020 ob 15:33:15 je bila

0a986444eda1a6a1bf5628a6cafacb35fd6b3afd


Ponudnik

HSE INVEST DRUŽBA ZA INŽENIRING IN IZGRADNJO ENERGETSKIH OBJEKTOV D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 2.797.335,58 brez DDV

Ponudnik

SAVAPROJEKT DRUŽBA ZA RAZVOJ, PROJEKTIRANJE, KONZALTING, INŽENIRING D.D. KRŠKO

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1.983.600,00 brez DDV